TEORI

Hva skjedde i det tidlige universet?
Hva er mørk materie?
Hvordan bygger elementarpartikler opp den verden vi kjenner?
Hvilke elementære partikler forblir uoppdaget?
Hvorfor er tiden irreversibel?

Teori er en gren av fysikk som bruker matematikk og databeregninger for å utvikle modeller og abstraksjoner av verden rundt oss. Dette kan gjøre det mulig å forstå empiriske resultater eller konstruere teorier som forklarer og forutsier fenomener utover nåværende eksperimenter. Teori går inn på hvordan vi forstår de mest grunnleggende problemene i naturen og dens interaksjoner. Derfor er det mange forskningsaktiviteter innen feltet, for eksempel; finne signaturer av ny fysikk utover standardmodellen, fenomenologi, strengteorier, partikkelen til mørk materie, dynamikk i kvark-gluonplasma etc.

For mer informasjon om universitetene som arbeider innenfor feltet, følg linkene:

Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Universitetet i Stavanger
Høgskolen på Vestlandet
CERN

 

In Theory,Personalities and History of CERN
(Image: CERN)