BESØKE CERN

CERN har omtrent 150 000 besøkende, og det er stor tilstrømning, så det er viktig å være tidlig ute for å registrere besøksgrupper. CERN arrangerer også skoler for lærere og mottar rundt 1000 besøkende elever fra Norge årlig, som alle må organiseres og støttes, delvis av det norske CERN-miljøet. Det er viktig å merke seg at når LHC er i drift, vil det ikke være mulig med besøk under bakken; CERN teamet vil imidlertid kunne organisere besøk på området over bakken. Alle som ønsker tur må være registrert via CERNs Visit Service.


♦ SKOLEKLASSER / AKADEMISKE GRUPPER
For skoleklasser og andre akademiske grupper (for eksempel universitet eller forskergrupper), er det viktig å kontakte CERN's Visit Service før ankomst. Når du planlegger en besøkstid (opptil 9 måneder i forveien), må du registrere deg som "elever eller studenter" på registreringssiden til Visit Service. Hvis du har fleksible dager/tider, er det viktig å kommunisere dette til Visits Service. Visits Service vil prøve å skaffe norske guider hvis tilgjengelig, men ellers kan veiledning på engelsk forventes. Etter å ha mottatt et svar fra Visit Service som bekrefter en tur, kan du planlegge andre aktiviteter i Genève og området rundt. I tillegg til en guidet tur, er det tilrådelig å sette av tid til CERNs utstillinger i resepsjonen, som definitivt er verdt en time eller 2.


♦ LÆRERE

Hvert år tilbyr CERN profesjonelle utviklingsprogrammer for lærere for å holde seg oppdatert om den siste utviklingen innen partikkelfysikk og relaterte områder og oppleve et dynamisk, internasjonalt forskningsmiljø. Programmene inkluderer en omfattende plan med både forelesninger og ulike besøk. Medlemmene av NorCC-senteret hjelper CERN Visit Service med forelesninger og kan fungere som guider for disse skoleklassene, i tillegg til å arrangere besøk av universitetspersonalet og sette opp kurs for norsklærere. Programmet kan vare alt fra tre dager til to uker og vil enten være på engelsk eller norsk.


♦ PRESSE / MEDIA

For å organisere et mediebesøk til CERN, bør du kontakte og få tillatelse fra CERN Media and Press Relations minst fire uker i forveien. CERN vil bare godta besøk fra medier med et klart mandat med en kringkaster, publikasjon eller byrå. Besøkene finner sted fra mandag til fredag. Medier uten mandat står fritt til å bestille et besøk hos CERNs offentlige Visit Service.


♦ ANDRE BESØKENDE

Andre besøksgrupper kan registrere seg tre måneder i forveien som gruppebesøk. Individuelle besøk eller små grupper kan registreres et par uker i forveien. Se mer informasjon på CERNs besøksside.