CERN FOR STUDENTER

Som ingeniør, sivilingeniør, masterstudent eller doktorgradsstudent har du muligheten til å søke deg til CERN i løpet av utdannelsen. Det stimulerende arbeidsmiljøet på CERN kan skape et større kontaktnettverk, gi deg teknisk opplæring, kanskje litt ny språkopplevelse og muligheten for fast ansettelse hos CERN. Dette er en unik mulighet til å oppleve å jobbe i en internasjonal forskningsorganisasjon og kanskje bidra til å løse et av universets store spørsmål.

CERN trenger ingeniørkompetanse i nesten alle fagområder for å utvikle, bygge og drifte akseleratorer og detektorer. En akselerator brukes til å øke hastigheten på partikler slik at de oppnår veldig høye energier før partiklene kollideres med andre partikler. En partikkelakselerator kan derfor kalles en atomknuser. En detektor er en kompleks maskin som oppdager partiklene som spaltes under kollisjonen. Ved å bruke denne informasjonen kan man da si noe om de elementære partiklene som finnes i universet og si noe om kreftene som holder disse partiklene sammen. For å kunne kontinuerlig forbedre disse maskinene, prøver eksperter innen en rekke forskjellige fagområder stadig å flytte grensene for det som er teknisk mulig. I dette miljøet kan norske studenter bidra til at menneskeheten får enda større kunnskap om det aller minste og det største i universet.

For å se alle mulighetene for studenter ved CERN, sjekk ut de forskjellige programmene: