OFTE STILTE SPØRSMÅL

Når er søknadsfristen for de forskjellige studentprogrammene?
Søknadsfristene varierer fra år til år. Gå inn på det aktuelle studentprogrammet på denne siden for detaljert svar.

Hvor lang tid tar det fra man søker til man får svar?
På denne siden står søknadsfrister oppført. I tillegg står det oppført en dato for Selection Comittee for hver søknadsfrist. Normalt vil en få beskjed om man er tatt opp eller ikke innen to uker etter Selection Comittee.

Er det mulighet for å skrive en akademisk oppgave på CERN?
Ja. Det er vanlig at studenter skriver en akademisk oppgave på CERN. Normalt vil man da ha en veileder på CERN og en veileder fra lærestedet man kommer fra. Ønsker man å skrive diplomoppgaven på CERN anbefales det å skrive oppgaven over et år.

Er ikke CERN kun interessert i fysikere?
CERN trenger alle typer mennesker. De fleste studentene som jobber på CERN jobber ikke direkte med teoretisk partikkelfysikk, men med ingeniøroppgaver innen for eksempel innen IT, elektronikk, mekanikk og kjemi.

Må man være et geni for å få jobb på CERN?
De aller fleste menneskene som jobber på CERN vil kunne karakteriseres som normalt intelligente selv om CERN også har en del mennesker som vil kunne karakteriseres som genier. Det er imidlertid en misoppfatning at kun studenter med toppkarakterer får tilbudt plass på CERN.

Må man snakke fransk for å få jobb på CERN?
Nei. Det kan være en fordel å snakke fransk i enkelte grupper, men langt fra nødvendig. De fleste norske studentene på CERN snakker ikke fransk og klarer seg helt fint. Både engelsk og fransk er offisielle språk på CERN.

Hjelper CERN med å anskaffe bosted?
CERN har en tjeneste som heter Housing Service som er behjelpelige med å finne bosted. Housing Service drifter også et hostell som ligger på CERN som man kan, dersom det er ledig plass, få bo på inntil man har funnet et annet sted å bo. For å finne seg en leilighet, et hus eller et bofellesskap kan det være nyttig å sende en forepørsel på CERN's interne markedsplass.  Et annet tips er å følge med på det franske nettstedet: Le Boncoin eller  Anibis i Sveits. (Begge er på fransk og tilsvarer Finn i Norge.)

Kan jeg ta med ektefelle og barn?
Ja. Er en gift og/eller har barn vil en få en noe høyere lønn for å dekke de ekstra kostnadene. Ektefellen vil kunne få arbeidstillatelse både i Frankrike og Sveits under kontraktsperioden.

Er det muligheter for barnehage på CERN?
Det finnes en barnehage på CERN. Det kan imidlertid være noe vanskelig å få plass i denne barnehagen. Det finnes imidlertid andre barnehager som man kan søke om plass i. Se sidene til Social Affairs på CERN for mer informasjon.


TIPS: Les velkomstbrosjyren til CERN som man kan finne her for mye nyttig informasjon om å flytte til Genève og jobbe på CERN.

Spørsmål kan sendes disse til: ole.petter.nordahl@cern.ch

eller direkte til Human Resources gruppen på CERN: Recruitment.Service@CERN.CH