TEKNOLOGIOVERFØRING

Kunnskapsoverføringsgruppen (KT-gruppen) på CERN har som mål å bidra til samarbeide mellom eksperter innen vitenskap, teknologi og industri for å skape muligheter for overføring av CERNs teknologi og kunnskap. Det endelige målet er å bidra til innovasjon og maksimere CERNs innvirkning på samfunnet. Dette gjøres ved å promotere og overføre kunnskap og teknologi som er utviklet på CERN. CERNs KT-gruppe fremmer CERN som et senter for fremragende forskning og teknologi, og ønsker å overføre kunnskap og ny teknologi utviklet med utgangspunkt i grunnforskning til samfunnet. Norge har også en norsk teknologioverføringsliaison som kan hjelpe norske partnere med å etablere og administrere samarbeidsprosjekter med CERN.

CERN Knowledge Transfer Group tilbyr følgende tjenester:

 Industri:
Enten du jobber i et stort selskap, en SMB eller en nyetablering, kan KT-gruppen hjelpe deg med å innlemme CERNs-teknologi eller kunnskap i virksomheten din.

 CERN-fellesskapet
Hjelper deg med å få mest mulig ut av den nyeste teknologien du har utviklet.

Akademiske partnere
Både innen høyenergifysikk og andre felt. KT-gruppen hjelper deg med å identifisere løsninger fra CERN-teknologi for bruk i prosjektene dine.

 

Kontakt:
Ole Petter Nordahl
ole.petter.nordahl@cern.ch
+4795223373