STUDENT

Det er mange alternativer for studenter som ønsker å utvikle ferdigheter innen partikkelfysikk, kjernefysikk, lavenergifysikk, teknologi, ingeniørfag eller lignende. Ved Universitetet i Oslo/Bergen er det flere bachelor og master som er relevante. I CERN er det også alternativer, for eksempel å søke om å bli sommerstudent eller teknisk student.

For mer informasjon, følg linkene nedenfor:

University of Oslo
University of Bergen
CERN

Life at CERN
(Image: CERN)