TEKNISK STUDENT

Det tekniske studentprogrammet på CERN er en unik mulighet for studenter som er på et ingeniør-, sivilingeniør- eller teknisk mastergradsstudiet. Det tekniske studentprogrammet varer fra seks til tolv måneder hvor man jobber med tekniske problemstillinger i en gruppe eller avdeling. Hvor lenge man ønsker å jobbe fylles ut i søknaden.

Svært mange norske studenter skriver en akademisk oppgave under oppholdet. Det er da vanlig å ha en veileder fra lærestedet man kommer fra i tillegg til en veileder ved CERN. Dersom man ønsker å skrive en tidkrevende oppgave som for eksempel en diplomoppgave eller en masteroppgave anbefales det å søke seg til CERN for tolv måneder. Grunnen til dette er at CERN i tillegg til å skrive oppgaven ønsker at studentene gjør nytte for seg på CERN under oppholdet. Det anbefales også med å vente med å definere en oppgavetekst til man kommer til CERN slik at man i størst mulig grad kan skrive en oppgave som er knyttet til arbeidet man skal utføre.

Technical student (Video: CERN)

Totalt sett er det totalt ca 100 plasser for tekniske studenter hvert år fordelt på 20 medlemsland, noe som normalt ville medført at norge hadde fått relativt få plasser. For å sørge for at Norge får flere plasser for tekniske studenter på CERN har Norges Forskningsråd i samarbeid med norske universiteter og høyskoler inngått en avtale der de er med på å sponse deler av oppholdet for studenter. Dette har så langt medført at Norge har hatt ca 10 tekniske studenter på CERN til enhver tid. Under arbeidsoppholdet så vil man også bli tildelt et bostipend på ca 30 000 kr i måneden. 

I løpet av året er det to mulige søknadsfrister som du kan søke om og som har noen krav. Du må ha statsborgerskap i Norge eller et av medlemslandene og fullført minimum 18 måneders utdannelse som ingeniør eller sivilingeniør.