INDUSTRIKONTRAKTER

Betydelige innkjøp
Forskningsstiftelsen CERN i Geneve i Sveits kjøper årlig inn varer og tjenester for i overkant av 4 milliarder kroner i året primært fra sine 23 medlemsland. Siden Norge er medlem av CERN har norsk industri mulighet til å levere varer og tjenester til CERN. Enkelte av CERNs innkjøp er svært spesialiserte produkter rettet mot akseleratorere og detektorer (f.eks. superledende kabler, høyvakumpumper, kjølesystemer basert på superkritisk flytende Helium osv), andre innkjøp krever tilstedeværelse i Genève (f.eks. bygg og anlegg, vedlikehold, drift osv.), men svært mange kontrakter gjelder ordinære leveranser, f.eks. datamaskiner, styringssystemer, brannvarslingsanlegg, elektronikkproduksjon, kontormøbler, kraner, mekaniske deler i stål og plast, ingeniørtjenester, kabler, brytere, elektrisk strøm, plasthaller, tanker osv.

 

Industrikontakttjenesten
Det er opprettet en industrikontakttjenesten for å kunne hjelpe norske bedrifter som er interessert i å levere varer og tjenester til CERN. Industrikontakten hjelper CERN med å identifisere mulige norske leverandører og veileder norske bedriften gjennom kvalifiserings- og anbudsprosessene. I tillegg kan industrikontakten hjelpe bedriften å komme i kontakt med relevante kontaktpersoner på CERN for å kunne markedsføre sine produtker. 
Tjenesten er finansiert av Forskningsrådet og er gratis å benytte.
 

CERN - en kunde som passer for deg?
Det er flere grunner til at CERN er en interessant kunde:

  • Leveranser til CERN er prestisjefylte og blir lagt merke til.
  • CERN er en kompetent kunde med strenge krav til leverandører og er derfor en god referanse.
  • CERN er ofte tidlig ute med å etterspørre ny teknologi og nye måter å gjøre ting på.
  • Innkjøpsreglene favoriserer leverandører i underbalanserte medlemsland, herunder Norge.
  • Transportkostnaden teller normalt ikke med når konkurrerende tilbud sammenlignes.

Det er mulig for norske leverandører å registrere seg i CERNs innkjøpsdatabase. Dette kan gjøres her. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål angående industrikontrakter eller teknologier fra CERN.

Ole Petter Nordahl
Norges Industrikontakt
E-post: ole.petter.nordahl@cern.ch
Mobil (Norge): +47 95 223 373