ATLAS er den aller største detektoren som utforsker de grunnleggende partiklene og kreftene i naturen. Dette inkluderer søket etter Higgs-partikler, supersymmetriske partikler, ekstra dimensjoner og lignende. I sentrum av ATLAS detektoren kolliderer partikler ved høye energier. 

ALICE er en stor detektor dedikert til søk innen tungionfysikk. Den er designet for å studere fysikken til sterkt interagerende materie ved ekstreme energitettheter, hvor en fase av materie kalt kvark-gluon plasma dannes.

ISOLDE anlegget er en unik kilde til lavenergistråler av radioaktive nuklider. Dette er de nuklidene med for mange eller for få nøytroner til å være stabile. Anlegget tillater å studere det enorme territoriet til atomkjerner, inkludert de mest eksotiske artene.

AEgIS har som viktigste vitenskapelige mål å direkte måle jordens gravitasjonsakselerasjon, g, på antimaterialet antihydrogen. Dette gjøres ved å lage en stråle med antihydrogen og måle hvor mye strålen faller når den går gjennom et instrument kalt et Moire deflektometer.

CMS er en detektor med et bredt fysikkprogram som spenner fra å studere standardmodellen til å søke etter ekstra dimensjoner og partikler som kan utgjøre mørk materie. Selv om den ligner noe på ATLAS, bruker den forskjellige tekniske løsninger og en annen design på magnet-systemet.