FASTE STILLINGER

CERN er en internasjonal forskningsorganisasjon innen grunnleggende fysikk, hvor Norge er et av 23 medlemsland. Organisasjonen ligger på grensen mellom Frankrike og Sveits, like utenfor Geneve. Til tross for forsknings- og fysikkpreget er de fleste som jobber her ingeniører eller teknisk utdannet, og stillingene spenner over mange fagfelt.

Det å finne frem til ledige jobber er ikke alltid like lett om man ikke kjenner godt til CERN på forhånd. Det finnes en hel mengde programmer for studenter, midlertidig ansatte etc, og alt er blandet sammen på CERNs interne sider for rekruttering.

Denne siden er et forsøk på å gjøre det litt enklere for nordmenn som søker jobb å finne frem i jungelen.

Faste stillinger som er utlyst finner man på CERNs rekrutterings-sider. Direkte link: https://careers.smartrecruiters.com/CERN/staff

CERN tilbyr normalt tidsbegrensede arbeidskontrakter som varer i 5 år med opsjon for forlengelse med 3 år.

For hver stilling må du gå inn på den for å få vite litt mer om hva den innebærer. Den kryptiske stillings-referansen (f.eks EN-SMM-MRO-2019-117-LD) viser til hvor i organisasjonen stillingen er, hvilket år stillingen er utlyst, og "LD" (Limited Duration) på slutten forteller det at posten har en varighet på 5 år.
 

Generelt om betingelser:

NETTO begynnerlønn er ca. 60.000 CHF/år for teknikere, 80.000 CHF/år for ingeniører  (grade 4) og 95.000 CHF/år for sivilingeniører (grade 5) eller tilsvarende. Med noe erfaring går lønnen opp og man får tilegg om man har familie.

  • Arbeidstid 40 timer pr uke.
  • 6 uker ferie pr. år + 2 uker juleferie
  • 1,5 hjemmreiser i året dekket for hele familien
  • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger.

Generelle krav:

  • Norsk statsborger (eller fra et annet medlemsland)
  • Gode engelskkunnskaper (Franskkunnskaper er en fordel, men ABSOLUTT ikke nødvendig!)

Trainee: Se også fellowship-programmet

Spørsmål??

Send dem gjerne til Ole.Petter.Nordahl@cern.ch

Finn mer informasjon i linkene under: