FASTE STILLINGER

Faste stillinger som er utlyst finner man på CERNs rekrutterings-sider. 

CERN tilbyr normalt tidsbegrensede arbeidskontrakter som varer i 5 år med opsjon for forlengelse med 3 år. For hver stilling må du gå inn på den for å få vite litt mer om hva den innebærer. Den kryptiske stillings-referansen (f.eks EN-SMM-MRO-2019-117-LD) viser til hvor i organisasjonen stillingen er, hvilket år stillingen er utlyst, og "LD" (Limited Duration) på slutten forteller det at posten har en varighet på 5 år.

For å kunne søke så gjelder det at man må være norsk statsborger (eller fra et annet medlemsland) og at man har gode engelskkunnskaper (Fransk er en fordel, men absolutt ikke en nødvendighet).
 

Generelt om betingelser:
NETTO begynnerlønn er ca. 60.000 CHF/år for teknikere, 80.000 CHF/år for ingeniører (grade 4) og 95.000 CHF/år for sivilingeniører (grade 5) eller tilsvarende. Med noe erfaring går lønnen opp og man får tilegg om man har familie.

  • Arbeidstid 40 timer pr uke.
  • 6 uker ferie pr. år + 2 uker juleferie
  • 1,5 hjemmreiser i året dekket for hele familien
  • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger.
     

Send gjerne spørsmål til Ole.Petter.Nordahl@cern.ch