HISTORIE

På grensen mellom Sveits og Frankrike, nær flyplassen i Genève ligger den internasjonale forskningsorganisasjonen CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire). CERN-laboratoriet ble grunnlagt i 1954 og har nå 23 medlemsland fra Europa i tillegg til flere assosierte medlemsland og partnerskap. Fysikere og ingeniører ved CERN bruker verdens største og mest komplekse vitenskapelige instrumenter for å strekke grensene for menneskelig kunnskap og studere de grunnleggende byggesteinene i universet vårt - grunnleggende partikler. Et av disse instrumentene er partikkelakseleratoren Large Hadron Collider (LHC) som ble ferdigstillt og tatt i bruk til vitenskapelige eksperimenter i 2008. Akseleratoren ligger 100 meter under bakken i en 27 kilometer lang sirkulær tunnel av superledende magneter. Rundt i denne tunnelen akselereres subatomiske partikler nær lysets hastighet før de så blir satt på kollisjonskurs med hverandre eller stasjonære mål. CERN la også fødestedet til the World Wide Web i 1980-årene, og verdens første nettside ble publisert herfra i 1991.

I utgangspunktet var hovedfokuset til senteret forskning innen kjernefysikk, men i nyere tider går vår forståelse av materie mye dypere enn kun selve atomkjernen, og hovedområdet har i nyere tider utviklet seg til partikkelfysikk. Selv om hovedområdet er partikkelfysikk så eksisterer det fortsatt store miljøer innen kjernefysikk og kjernekjemi. For å få innsikt i de grunnleggende naturlovene og hvordan partiklene samvirker så blir kollisjonene i LHC studert i fire store detektorer; ATLAS, CMS, ALICE og LHCb.

 

 
CERN's history (Video: CERN)