FELLOWSHIP

Fellowship-programmet kan være en god inngangsport for en videre karriere på CERN og kan sammenlignes med et norsk trainee-program. Programmet er åpent for ferdigutdannede ingeniører, sivilingeniører, personer med Master of Science eller doktorgrad. Blir en tatt opp i programmet blir man normalt tildelt en kontrakt med et års varighet med mulighet for et års utvidelse. De fleste får mulighet til å utvide kontrakten til to, eventuelt 3 år.

Programmet har noen krav. For en junior fellow er kravet minimum fullført ingeniørutdanning (bachelor) eller en mastergrad/sivilingeniørgrad i et teknisk fag. Søkeren kan ha maksimum fire års erfaring etter endt studie. For en senior fellow er kravet en doktorgrad, eventuelt minimum fire års erfaring etter en utdannelse som kvalifiserer til å starte en doktorgrad.

For mer informasjon, ta en titt på CERN's rekrutteringsider for  Fellowship programmet.