DOKTORGRAD - CERN

Doktorgradsprogrammet er åpent for studenter som for er i gang med et doktorgradsprogram eller som er i ferd med å planlegge et doktorgradsprogram innen et teknisk fag. Programmet har to søknadsfrister i løpet av året og totalt er det 50 plasser for doktorgradsstudenter ved CERN hvert år. Hvis du blir tatt opp i programmet, blir du med i en gruppe på CERN der du normalt jobber i 24 måneder.

Vær imidlertid oppmerksom på at programmet ikke er åpent for doktorgradsstudenter i teoretisk eller eksperimentell fysikk. (Disse er ansatte ved universiteter i hjemlandet, typisk Bergen og Oslo for norske fysikere.) Kravene for å søke er at du har statsborgerskap i Norge eller et av medlemslandene og at du er tatt opp til et doktorgradsprogram ved et norsk universitet

CERN Careers

Et eget NTNU-CERN doktorgradsprogram er nylig satt opp som en del av samarbeidet mellom CERN og NTNU. Disse stillingene utløses først ved NTNU, og hvis en tildeles stillingen, er søknaden om CERN’s doktorgradsprogram en formalitet. For mer informasjon, se CERNs offisielle doktorgradsside.