SOMMERSTUDENT

Ønsker du sommerjobb på CERN? Ved å delta på sommerstudentprogrammet får du muligheten til å jobbe i en tverrfaglig gruppe som har arbeidsoppgaver knyttet til eksperimentene på CERN. Programmet varer fra to til tre måneder, og under oppholdet vil det bli holdt undervisning i teoretisk og eksperimentell partikkelfysikk og datafag.

Totalt er det rundt 130 plasser for sommerstudenter, men bare noen få av disse plassene er tildelt norske studenter, og for å kunne søke på dette programmet må du oppfylle noen krav. Du må ha norsk statsborgerskap eller statsborgerskap i et av medlemslandene. Du må også ha fullført minst tre år av en ingeniør/sivilingeniørutdanning. Søknadsfristen for sommerstudentprogrammet er normalt i midten av januar.

For mer informasjon, se CERNs offisielle Student Programs-side og gå til "Summer Student".

 

 

 

 

 

 

Download